Contact Us

Fuel Pipeline Transportation Limited

Head Office

424 Kamphaeng Phet 6 Rd., Don Muang, Bangkok 10210

Tel. 0-2574-6180, 0-2929-5555
Fax. 0-2574-6101

download-map Google Map

Bang Pa-In Depot

30 Moo 10 Bang Ka-San, Bang Pa-In, Ayudthaya 13160

Tel. 0-3535-0299 - 300, 0-2574-6180 ext. 411 - 3
Hot Line. 0-3535-0300
Fax. 0-3535-0298

download-map Google Map

Contact Form

  • กรุณากรอก Name - Surname ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอก E-mail ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอก Message
  • กรุณากรอก อักษรภาพ ให้ถูกต้อง