CSR

4 Dec 2017
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์จัดกิจกรรมตามรอยเท้าพ่อ "แต้มฝัน ปันรอยยิ้มให้น้อง" นักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
1 Sep 2017
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "อุ่นไอรัก จากพี่...สู่น้อง" ร่วมกับ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (ฺBAFS) และ มณฑลทหารบกที่ 32 ด้วยการสนับสนุนเสื้อกันหนาว หนังสือเรียน และสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม โรงเรียนบ้านปางหละ โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า และบุตรหลานของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากพลตรีกิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในการมอบครั้งนี้
4 Aug 2017
คณะกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสดำเนินกิจกรรม CSR BAFS Group ด้วยการจัดหาพนักงาน BAFS FPT TARCO ดำเนินกิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักครู โรงกรองน้ำดื่ม สนามบาสเกตบอล และจัดทำส่วนเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกพืชสวนครัว และดอกดาวเรือง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง
3 Jul 2017
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
3 Jul 2017
คุณเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ มอบทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กขาดแคลน และด้อยโอกาสแก่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมประจำปี 2560 โดยมีคุณพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
15 Jun 2017
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "FPT รวมใจ...ต้านภัยยาเสพติด" ด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่อยู่ตามแนวท่อน้ำมันบริษัท เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบางเขน โรงเรียนวัดลาดกระบัง และโรงเรียนวัดเปรมประชา
20 Apr 2017
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอำเภอสบปราบ" จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
12 Apr 2017
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด สนับสนุนของที่ระลึกเสื้อสงกรานต์ลายดอก ให้แก่ผู้สูงอายุ ชุมชนประชากร 3 เขตดอนเมือง ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาค ต.เสือโฮก จ.ชัยนาท และบ้านใหม่บางปราบ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เนื่องในวันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
24 Mar 2017
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "FPT ทำดี...ปลูกป่าชายเลนถวานพ่อหลวง" โดยนำผู้บริหารและพนักงานปลูกต้นโกงกาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสาคร

Pages: 1 2 3 4 5 6 Next