กิจกรรม "แต้มฝันปันรอยยิ้ม"

8 Dec 2018
กิจกรรม "แต้มฝันปันรอยยิ้ม"

แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแต้มฝันปันรอยยิ้มให้น้กเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

« Back to Result


CSR