ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

13 Dec 2018
ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จัดพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูระยะที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องดนตรีไทย/ดนตรีสากล โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา และโครงการทุนช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

« Back to Result


CSR