กิจกรรมวันเด็กปี 2562

11 Jan 2019
กิจกรรมวันเด็กปี 2562

FPT สนับสนุนของขวัญ และเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 ให้แก่ โรงเรียนวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อน จังหวัดตาก และ ชุมชนประชากร 3 โรงเรียนเปรมประชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

« Back to Result


CSR