กิจกรรมให้วันเด็กปี 2563 และการให้ความรู้ด้านพลังงาน

10 Jan 2020
กิจกรรมให้วันเด็กปี 2563 และการให้ความรู้ด้านพลังงาน

สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ คณะทำงานการจัดการด้านพลังงาน บริษัท ขนส่งน้ำม้นทางท่อ จำกัด ร่วมกับโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จัดกิจรรมวันเด็กปี 2563 และให้ความรู้ด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

« Back to Result


CSR