ร่วมงานกับ FPT

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี ปี 2534 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งน้ำมันของประเทศที่ช่วยการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันขนส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้มาตรฐานสากล บริษัทกำลังมีความต้องการบุคลากรมาร่วมงานเพื่อเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตและขยายตัวธุรกิจดังนี้

ตำแหน่งงาน :

พนักงานปฏิบัติการ

พนักงานปฏิบัติการ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและลำปางได้

สมัครที่นี่

เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมระบบท่อ (10 ตำแหน่ง)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมระบบท่อ (10 ตำแหน่ง)

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ด้านไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็คทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความพร้อมในการไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและเข้ากะได้
- มีทักษะในการสื่อสารดีและมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

สมัครที่นี่

วิศวกร

วิศวกร

- เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
- มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.)  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม Auto-Cad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

สมัครที่นี่

ค่าตอบแทน :

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์เทียบเท่ากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานประกอบด้วยประวัติโดยย่อ หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย มายัง

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-929-5555 และ 02-574-6180-3 ต่อ 107
e-mail : somruedee.c@fpt.co.th

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครงาน