ร่วมงานกับ FPT

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี ปี 2534 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งน้ำมันของประเทศที่ช่วยการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันขนส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้มาตรฐานสากล บริษัทกำลังมีความต้องการบุคลากรมาร่วมงานเพื่อเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตและขยายตัวธุรกิจดังนี้

ตำแหน่งงาน :

ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงระบบท่อส่วนกลาง

ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงระบบท่อส่วนกลาง

    เพศชาย  อายุ 23-30 ปี
    วุฒิ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือสูงกว่า
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงทั่วไป

สมัครที่นี่

ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง


    เพศชาย/หญิง อายุ  30 ปีขึ้นไป
    วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    ประสบการณ์ทำงานด้านอาชีวอนมัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี

สมัครที่นี่

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง 1 ตำแหน่ง

    เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน/บัญชี /เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
    มีความรู้และทักษะด้านบริหารความเสี่ยงและด้านการพัฒนาธุรกิจ และภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี
    ประสบการณ์ด้านบริหารการเงิน หรือบริหารบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี  
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
    สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่  

สมัครที่นี่

พนักงานปฏิบัติการ

พนักงานปฏิบัติการ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและลำปางได้

สมัครที่นี่

วิศวกร

วิศวกร

- เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
- มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.)  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม Auto-Cad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

สมัครที่นี่

ค่าตอบแทน :

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์เทียบเท่ากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานประกอบด้วยประวัติโดยย่อ หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย มายัง

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-929-5555 และ 02-574-6180-3 ต่อ 107
e-mail : somruedee.c@fpt.co.th

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครงาน