กิจกรรมเพื่อสังคม

11 มกราคม 2562
FPT สนับสนุนของขวัญ และเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 ให้แก่ โรงเรียนวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อน จังหวัดตาก และ ชุมชนประชากร 3 โรงเรียนเปรมประชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จัดพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูระยะที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องดนตรีไทย/ดนตรีสากล โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา และโครงการทุนช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
8 ธันวาคม 2561
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแต้มฝันปันรอยยิ้มให้น้กเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ร่วมกับบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จัดกิจกรรม CSR ภายในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ด้วยการปรับปรุงบ้านพักครู ปรับปรุงสวนเศรษฐกิจพอเพียง และการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
21 กรกฎาคม 2561
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ ร่วมกับคณะทำงานการจัดการด้านพลังงาน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด จัดกิจกรรม “แสงเทียนเข้าพรรษา รักษาสิ่งแวดล้อม” ด้วยการนำผู้บริหาร และพนักงานถวายหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้งที่วัดโชติการาม วัดโพธิ์กบเจา วัดพิกุลโสคันธ์ และวัดพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561
19 เมษายน 2561
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ร่วมกับบริษัท เพียร์ซัน จำกัด สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุสบปราบ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
18 เมษายน 2561
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ร่วมกับบริษัท เพียร์ซัน จำกัด มอบชุดเครื่องเสียงให้แก่โรงเรียนบ้านดงลาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
9 มีนาคม 2561
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์จัดกิจกรรม FPT รวมพลังปลูกป่าชายเลน ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู
9 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด จัดกิจกรรม "บำรุงขวัญทหารหาญ...วันทหารผ่านศึก" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก วิภาวดีรังสิต

Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next