CSR

CSR

10 Jan 2020
สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ คณะทำงานการจัดการด้านพลังงาน บริษัท ขนส่งน้ำม้นทางท่อ จำกัด ร่วมกับโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จัดกิจรรมวันเด็กปี 2563 และให้ความรู้ด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
7 Nov 2019
สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยคุณขวัญใจ เลขะแสง ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ คุณกวิศรา จิระกิจเจริญ ร่วมโครงการตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง ด้วยการจัดพาประชาชนในพื้นที่และนักเรียนกว่า 50 คน เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี การทำปศุสัตว์ ร่วมกับกำลังพลและพลทหารกองประจำการ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
7 Nov 2019
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (INDEX) สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวและถุงผ้าลดโลกร้อนให้แก่มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง ในโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกราว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดย พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็นประธานในพิธี และคุณพชร โอฬารวัตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด คุณขวัญใจ เลขะแสง ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และคุณกวิศรา กิจระกิจเจริญ ร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
4 Oct 2019
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) นำโดย คุณอำนวย พหูวณิช กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล TARCO MINIMAL RUN 2019 โดยเชิญชวนพนักงานบริษัทในกลุ่ม BAFS GROUP ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเดิน-วิ่งการกุศล ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ “มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
28 Aug 2019
สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับ แผนกตรวจและซ่อมบำรุงแนวท่อ และแผนกความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยตามแนวท่อ และการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิต เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
28 May 2019
สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับแผนกความปลอดภัย และแผนกตรวจและซ่อมบำรุงแนวท่อ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยตามแนวท่อขนส่งน้ำมัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
19 Apr 2019
คุณวิญญู ยงสืบชาติ รักษาการผู้จัดการคลังน้ำมันนครลำปาง คุณขวัญใจ เลขะแสง ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ คุณกวิศรา จิระกิจเจริญ เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และคุณสุทธิพร สุทธิวิเศษ เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ร่วมงานวันผู้สูงอายุอำเภอสบปราบ และมอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสบปราบเป็นจำนวน 30,000 บาท โดยมี นายสนิท ปันวิชัย ประธานชมรมฯ และนายสมศักดิ์ สวนพลาย รองประธานชมรมฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
11 Jan 2019
FPT สนับสนุนของขวัญ และเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 ให้แก่ โรงเรียนวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อน จังหวัดตาก และ ชุมชนประชากร 3 โรงเรียนเปรมประชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13 Dec 2018
กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จัดพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูระยะที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องดนตรีไทย/ดนตรีสากล โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา และโครงการทุนช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
8 Dec 2018
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแต้มฝันปันรอยยิ้มให้น้กเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Pages: 1 2 3 4 5 ... 8 Next