CSR

CSR

30 Mar 2023
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครป้องกันภัย มูลนิธิกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมีนายกิตติพงษ์ ละม่อมสาย ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการคลังน้ำมันพิจิตร และสำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ร่วมมอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง และกระบองไฟกระพริบการจราจรเพื่อสนับสนุนภารกิจจิตอาสาในการกู้ภัยและกู้ชีพ พร้อมช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีนายก้านเพชร ดอนหลิมไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เป็นผู้รับมอบ
13 Jan 2023
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนของรางวัล เนื่องในกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนศาลาพัน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
13 Jan 2023
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ในช่วงกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดปากกราน ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 Jan 2023
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
7 Jan 2023
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
6 Jan 2023
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
15 Dec 2022
กิจกรรมเพื่อสังคม ถวายสังฆทานและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดจอมสุดาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566
8 Dec 2022
กิจกรรมเพื่อสังคมและแบ่งปันช่วยเหลือชุมชน (CSR) บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน จังหวัดลำปางในเขตพื้นที่ราบสูงและในบางพื้นที่ที่อาศัยอยู่บนดอยสูง ซึ่งมักประสบปัญหาสภาพอากาศเย็นจัด อีกทั้งขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนกันหนาว โดยส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้ มณฑลทหารบกที่ 32 รับไปดำเนินการให้กับชาวบ้าน
1 Dec 2022
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้มีพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์ พระราชทาน พื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
21 Oct 2022
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 FPT ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและแบ่งปันช่วยเหลือชุมชน (CSR) ร่วมด้วยช่วยเหลือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเกิดอุทกภัยเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และเกิดน้ำท่วมฉับพลันทำให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

Pages: 1 2 3 4 5 ... 10 Next