กิจกรรมบริษัท

สวัสดีปีใหม่ปลัดกระทรวงคมนาคม

6 มกราคม 2559
สวัสดีปีใหม่ปลัดกระทรวงคมนาคม

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี คุณบุรี หวานชิด กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท