ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

24 กรกฎาคม 2562
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

แผนกความปลอดภัย จัดฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ ดอนเมือง ให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท