ร่วมงานกับ FPT

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี ปี 2534 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งน้ำมันของประเทศที่ช่วยการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันขนส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้มาตรฐานสากล บริษัทกำลังมีความต้องการบุคลากรมาร่วมงานเพื่อเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตและขยายตัวธุรกิจดังนี้

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
    มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี
    เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Excel
    มีความรู้เรื่องการทำงบกระแสเงินสด (Cash flow), การทำ Presentation
    เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต

สมัครที่นี่

เจ้าหน้าที่บัญชีน้ำมัน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บัญชีน้ำมัน 1 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    ประสบการณ์ 0-2 ปี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ดอนเมือง หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครที่นี่

เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง 1 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    มีประสบการณ์ด้านการวางแผนหรือที่เกี่ยวข้อง
    เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต

สมัครที่นี่

พนักงานประจำสถานีระบบท่อส่วนกลาง 1 อัตรา

พนักงานประจำสถานีระบบท่อส่วนกลาง 1 อัตรา

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือสูงกว่า
    สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือวัด และเครื่องกล เบื้องต้นได้
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ดอนเมือง ลาดกระบัง บางปะอิน อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครที่นี่

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันกรุงเทพ/บางปะอิน (หลายอัตรา)

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันกรุงเทพ/บางปะอิน (หลายอัตรา)

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ 1-2 ปี
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ดอนเมือง ลาดกระบัง บางปะอิน อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครที่นี่

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันลำปาง (หลายอัตรา)

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันลำปาง (หลายอัตรา)

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ 1-2 ปี
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดลำปาง

สมัครที่นี่

พนักงานควบคุมคุณภาพน้ำมัน (ลำปาง) 1 อัตรา

พนักงานควบคุมคุณภาพน้ำมัน (ลำปาง) 1 อัตรา

    เพศชาย อายุ 23-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี / เคมีอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมี
    ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุม และทดสอบคุณภาพ หรือประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

สมัครที่นี่

ค่าตอบแทน :

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์เทียบเท่ากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานประกอบด้วยประวัติโดยย่อ หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย มายัง

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-929-5555 และ 02-574-6180-3 ต่อ 107
e-mail : papatsorn.k@fpt.co.th

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครงาน