ร่วมงานกับ FPT

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี ปี 2534 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งน้ำมันของประเทศที่ช่วยการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันขนส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้มาตรฐานสากล บริษัทกำลังมีความต้องการบุคลากรมาร่วมงานเพื่อเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตและขยายตัวธุรกิจดังนี้

ตำแหน่งงาน :

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมัน (หลายอัตรา)

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมัน (หลายอัตรา)

    เพศชาย อายุ 22-30 ปี
    วุฒิ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือสูงกว่า
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    ประสบการณ์ 1 ปี หรือด้านคลังน้ำมัน  
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ ดอนเมือง บางปะอิน อยุธยา หรือใกล้เคียง

สมัครที่นี่

พนักงานปฏิบัติการ (พิจิตร, ลำปาง) หลายอัตรา

พนักงานปฏิบัติการ (พิจิตร, ลำปาง) หลายอัตรา

    เพศชาย  อายุ 23-30 ปี
    วุฒิ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงทั่วไป
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.พิจิตร และ จ.ลำปาง


สมัครที่นี่

ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงระบบท่อและคลังน้ำมัน หลายอัตรา

ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงระบบท่อและคลังน้ำมัน หลายอัตรา

    เพศชาย  อายุ 23-30 ปี
    วุฒิ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงทั่วไป
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ  จ.พิจิตร และ จ.ลำปาง

สมัครที่นี่

เจ้าหน้าที่ธุรการ (กรุงเทพ/ลำปาง) 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (กรุงเทพ/ลำปาง) 2 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
    วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด  การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    ประสบการณ์ 0-2 หากมีประสบการณ์  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    สามารถใช้ภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ จ.ลำปาง

สมัครที่นี่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (กรุงเทพ/ลำปาง) 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (กรุงเทพ/ลำปาง) 2 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ  23-30 ปี
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
    ประสบการณ์ทำงานด้านอาชีวอนมัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
    สามารถใช้ภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือ จ.ลำปาง

สมัครที่นี่

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน/บัญชี /เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
    หากมีประสบการณ์ด้านบริหารการเงิน หรือบริหารบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
    มีความรู้และทักษะด้านบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเป็นอย่างดี
    สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต

สมัครที่นี่

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม 1 อัตรา

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม 1 อัตรา

    เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/สาขาอื่นๆ  
    ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี อยู่ในธุรกิจ  Oil & Gass  หรือเทียบเคียง
    มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
    สามารถวิเคราะห์ & วิจัยพื้นฐานได้
    สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม Auto-Cad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี
    สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต

สมัครที่นี่

ค่าตอบแทน :

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์เทียบเท่ากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานประกอบด้วยประวัติโดยย่อ หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย มายัง

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-929-5555 และ 02-574-6180-3 ต่อ 107
e-mail : somruedee.c@fpt.co.th

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครงาน