ร่วมงานกับเรา

แบบฟอร์มสมัครงาน

 • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
 • Select date in calendar (MM/DD/YYYY) กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

 • กรุณากรอกอีเมล์ (E-mail) ให้ถูกต้อง
 • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง (ex. 0871234567) • กรุณากรอก อักษรภาพ (Captcha) ให้ถูกต้อง

ระดับงาน :

หัวหน้าแผนก / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ / พนักงานปฏิบัติการ และผู้ช่วยช่าง

ตำแหน่งงาน :

 • บัญชี/การเงิน
 • ตรวจสอบคุณภาพ (Q.C)
 • วิศวกร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • ธุรการ/จัดซื้อ/บุคคล
 • การตลาด
 • ปฏิบัติการระบบท่อและคลังน้ำมัน
 • บริหารความเสี่ยง/กลยุทธ์องค์กร
 • ผู้ช่วยช่าง


คุณสมบัติ :

 • 1. ระดับหัวหน้าแผนก
  • มีประสบการณ์ในสายอาชีพอย่างน้อย 5 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2. ระดับหัวหน้างาน
  • มีประสบการณ์ในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. ระดับเจ้าหน้าที่/พนักงาน
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป *วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • ด้านอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4. ผู้ช่วยช่าง
  • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สามารถทำงานแรงงาน ซ่อมบำรุง และปฎิบัติการคลังน้ำมัน
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น