ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ FPT

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี ปี 2534 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งน้ำมันของประเทศที่ช่วยการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันขนส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้มาตรฐานสากล บริษัทกำลังมีความต้องการบุคลากรมาร่วมงานเพื่อเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตและขยายตัวธุรกิจดังนี้

ระดับงาน :

หัวหน้าแผนก / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ / พนักงานปฏิบัติการ และผู้ช่วยช่าง

ตำแหน่งงาน :

 • บัญชี/การเงิน
 • ตรวจสอบคุณภาพ (Q.C)
 • วิศวกร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • ธุรการ/จัดซื้อ/บุคคล
 • การตลาด
 • ปฏิบัติการระบบท่อและคลังน้ำมัน
 • บริหารความเสี่ยง/กลยุทธ์องค์กร
 • ผู้ช่วยช่าง

คุณสมบัติ :

 • 1. ระดับหัวหน้าแผนก
  • มีประสบการณ์ในสายอาชีพอย่างน้อย 5 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2. ระดับหัวหน้างาน
  • มีประสบการณ์ในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. ระดับเจ้าหน้าที่/พนักงาน
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป *วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • ด้านอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4. ผู้ช่วยช่าง
  • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สามารถทำงานแรงงาน ซ่อมบำรุง และปฎิบัติการคลังน้ำมัน
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

สวัสดิการ: รายได้ สวัสดิการ และผลประโยชน์เทียบเท่าบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม


สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครงาน (ประวัติโดยย่อ, หลักฐานการศึกษา, รูปถ่าย1 รูป) มาที่ :

แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-929-5555 และ 02-574-6180-3 ต่อ 107
e-mail : hr@fpt.co.th

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครงาน