กิจกรรมวันผู้สูงอายุอำเภอสบปราบ

19 เมษายน 2562
กิจกรรมวันผู้สูงอายุอำเภอสบปราบ

คุณวิญญู ยงสืบชาติ รักษาการผู้จัดการคลังน้ำมันนครลำปาง คุณขวัญใจ เลขะแสง ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ คุณกวิศรา จิระกิจเจริญ เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และคุณสุทธิพร สุทธิวิเศษ เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ร่วมงานวันผู้สูงอายุอำเภอสบปราบ และมอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสบปราบเป็นจำนวน 30,000 บาท โดยมี นายสนิท ปันวิชัย ประธานชมรมฯ และนายสมศักดิ์ สวนพลาย รองประธานชมรมฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

« ย้อนกลับ


กิจกรรมเพื่อสังคม