ค้นหา

ค้นหา

 ระบบความปลอดภัยสูงสุด

ระบบความปลอดภัยสูงสุด ระบบการขนส่งน้ำมันที่มีความปลอดภัยสูงสุด บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันของบริษัท...

Modified: 11/20/2013
Path: ด้านความปลอดภัย
Intelligent PIGS

Markus Ginten and Carsten Heinks, ROSEN Technology & Research Center, Germany, discuss pipewall crack detection and inspection of the external pipeline coating condition based on intelligent pigging.     Markus Ginten and Carsten Heinks, ROSEN Technology & Research Center, Germany, discuss pipewall crack detection and inspection of the external pipeline coating condition based on intelligent pigging.    

Modified: 02/17/2011
Path: คลังความรู้

Sorted by relevance | Sort by date

ค้นหา