CSR

CSR

19 Apr 2018
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ร่วมกับบริษัท เพียร์ซัน จำกัด สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุสบปราบ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
18 Apr 2018
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ร่วมกับบริษัท เพียร์ซัน จำกัด มอบชุดเครื่องเสียงให้แก่โรงเรียนบ้านดงลาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
9 Mar 2018
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์จัดกิจกรรม FPT รวมพลังปลูกป่าชายเลน ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู
9 Feb 2018
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด จัดกิจกรรม "บำรุงขวัญทหารหาญ...วันทหารผ่านศึก" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก วิภาวดีรังสิต
12 Jan 2018
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 แก่โรงเรียนและชุมชนในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงเรียนเปรมประชา ชุมชนประชากร 3 ชุมชนโกสุมรวมใจ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแก่โรงเรียน และชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่โรงเรียนตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้สูงอายุสบปราบ และองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง
4 Dec 2017
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์จัดกิจกรรมตามรอยเท้าพ่อ "แต้มฝัน ปันรอยยิ้มให้น้อง" นักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
1 Sep 2017
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "อุ่นไอรัก จากพี่...สู่น้อง" ร่วมกับ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (ฺBAFS) และ มณฑลทหารบกที่ 32 ด้วยการสนับสนุนเสื้อกันหนาว หนังสือเรียน และสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม โรงเรียนบ้านปางหละ โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า และบุตรหลานของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากพลตรีกิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในการมอบครั้งนี้
4 Aug 2017
คณะกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสดำเนินกิจกรรม CSR BAFS Group ด้วยการจัดหาพนักงาน BAFS FPT TARCO ดำเนินกิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักครู โรงกรองน้ำดื่ม สนามบาสเกตบอล และจัดทำส่วนเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกพืชสวนครัว และดอกดาวเรือง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง
3 Jul 2017
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 10 Next