News

วางพานพุ่มการท่าอากาศยานฯ

1 Jul 2017
วางพานพุ่มการท่าอากาศยานฯ

คุณเจริญ  จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ คุณเจษฎ์  ทูปิยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภุวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.

« Back to Result


PR News