Activities

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาว-หวานช่วงเช้า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557

21 Dec 2013
พิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาว-หวานช่วงเช้า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาว-หวานช่วงเช้า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปี 2557 โดยฝ่ายบริหาร และพนักงานบริษัท มาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556

« Back to Result


Activities

Activities