Activities

การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการตอบโต้กรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลและเพลิงไหม้

26 Oct 2023
การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการตอบโต้กรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลและเพลิงไหม้

FPT ร่วมกับอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการตอบโต้ กรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลและเพลิงไหม้ ณ คลังน้ำมันพิจิตร

« Back to Result


Activities

Activities