Activities

สวัสดีปีใหม่ปลัดกระทรวงคมนาคม

6 Jan 2016
สวัสดีปีใหม่ปลัดกระทรวงคมนาคม

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี คุณบุรี หวานชิด กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย

« Back to Result


Activities

Activities