มอบโล่เกียรติคุณพนักงานปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี

20 May 2019
มอบโล่เกียรติคุณพนักงานปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี

บริษัทจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและรางวัลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และพนักงานที่เกษียณอายุการทำงาน
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสวนหย่อมอาคารสำนักงานใหญ่ ดอนเมือง

« Back to Result


Activities

Activities