Activities

พนักงานเยี่ยมชมแนวท่อขนส่งน้ำม้นและคลังน้ำมันพิจิตร

18 May 2018

บริษัท จัดพาพนักงานเยี่ยมชมแนวท่อขนขนส่งน้ำมันและศึกษาดูงานคลังน้ำมันพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

« Back to Result


Activities

Activities