Activities

แสดงความยินดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

19 Oct 2018
แสดงความยินดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

บริษัทเข้าแสดงความยินดี พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพบก

« Back to Result


Activities

Activities