Activities

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

13 Dec 2018
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

BAFS GROUP จัดพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง

« Back to Result


Activities

Activities