พิธีเปิดระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ระยะที่ 1

27 Mar 2019
พิธีเปิดระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ระยะที่ 1

พิธีเปิดระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ คลังน้ำม้นพิจิตร บริษัท ขนส่งน้ำม้นทางท่อ จำกัด

« Back to Result


Activities

Activities