ฝึกซ้อดับเพลิงขั้นต้น

28 Jun 2019
ฝึกซ้อดับเพลิงขั้นต้น

แผนกความปลอดภัย จัดฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ ลานหน้าอาคารโรงอาหาร คลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

« Back to Result


Activities

Activities