Activities

งานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2556 และงานฉลองครบ 7,000,000 ชั่วโมง

27 Nov 2013
งานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2556 และงานฉลองครบ 7,000,000 ชั่วโมง

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2556 และงานฉลองครบ 7,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน จำนวน 2 วัน คือ วันพุธที่ 27 และวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยคุณบุรี หวานชิด กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยคุณธนันนต์ รัตนนาคินทร์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและธุรการ คุณพินิจ  บุญเสนันท์ ผู้จัดการฝ่ายระบบท่อและคลังน้ำมันกรุงเทพ

« Back to Result


Activities

Activities