Activities

กิจกรรม "สานสัมพันธ์ ความผูกพันในองค์กร"

9 Apr 2014
กิจกรรม "สานสัมพันธ์ ความผูกพันในองค์กร"

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ได้จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์ ความผูกผันในองค์กร" เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลและครอบครัวของบริษัท โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2557 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2557 ณ โรงแรมแบ็คคัส โฮม รีสอร์ท ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

« Back to Result


Activities

Activities