คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด


นายเจริญ จารุไสลพงษ์

นายเจริญ จารุไสลพงษ์

กรรมการผู้จัดการ


นายเจษฎ์ ทูปิยะ
นายเจษฎ์ ทูปิยะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพินิจ บุญเสนันท์
นายพินิจ บุญเสนันท์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อ
นายบัญชา กองทอง
นายบัญชา กองทอง
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิคและรักษาการผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคลังน้ำมัน
นางศานิยา  มหาเทพ
นางศานิยา มหาเทพ
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวจิราพร สมเกียรติตระกูล
นางสาวจิราพร สมเกียรติตระกูล
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง
นางนพวรรณ์ สุขมาก
นางนพวรรณ์ สุขมาก
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายพชร  โอฬารวัตร
นายพชร โอฬารวัตร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นางสาวสืบบุญ  กาญจนะพัฒน์
นางสาวสืบบุญ กาญจนะพัฒน์
เลขานุการบริหารอาวุโสกรรมการผู้จัดการ
นายณรงค์ศักดิ์  พูนพานิชอุปถัมป์
นายณรงค์ศักดิ์ พูนพานิชอุปถัมป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
นายคมกริช  ผาสุข
นายคมกริช ผาสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
นายดำเกิง วาทโยธา
นายดำเกิง วาทโยธา
ผู้จัดการคลังน้ำมันบางปะอิน
นายกฤษณะ  ศรีพนม
นายกฤษณะ ศรีพนม
ผู้จัดการคลังน้ำมันพิจิตร
นายวิญญู  ยงสืบชาติ
นายวิญญู ยงสืบชาติ
ผู้จัดการคลังน้ำมันนครลำปาง
นายธวัชชัย  ลิขิตวรศักดิ์
นายธวัชชัย ลิขิตวรศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อ