ธุรกิจของบริษัท

ระบบคลังน้ำมัน (Depot System)

ระบบคลังน้ำมัน (Depot System)

คลังน้ำมันดอนเมือง (Don Muang Depot)

ตั้งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานดอนเมืองจะรับน้ำมันอากาศยาน โดยผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันมาเก็บในถังน้ำมันสำรอง เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสากล Aviation Fuel Quality Requirement for Jointly Operated Systems Check List (AFQRJOS) ก่อนดำเนินการสูบถ่าย และส่งมอบให้กับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านลิตร ต่อเดือน


คลังน้ำมันสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Depot)

ตั้งอยู่ติดกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะรับน้ำมันอากาศยานจากสถานีมักกะสัน โดยผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันมาเก็บในถังน้ำมันสำรอง ซึ่งมีความจุ 24 ล้านลิตร เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสากล Aviation Fuel Quality Requirement for Jointly Operated Systems Check List (AFQRJOS) ก่อนดำเนินการสูบถ่ายและส่งมอบให้กับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่ต่ำกว่า 360 ล้านลิตร ต่อเดือน


ระบบคลังน้ำมัน (Depot System)

คลังน้ำมันบางปะอิน (Bang Pa-In Depot)

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ติดคลังน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางจ่ายน้ำมันให้แก่ลูกค้าของบริษัทน้ำมันต่างๆ โดยจะรับน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อขนส่งจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ที่บางจาก คลังน้ำมันเชลล์และคลังน้ำมันเชฟรอน (ไทย) ที่ช่องนนทรีมาจัดเก็บยังคลังน้ำมันปลายทางที่อำเภอบางปะอิน มีถังสามารถจัดเก็บน้ำมันได้หลายชนิดรวมทั้งสิ้น 75 ล้านลิตร

มีระบบเครื่องสูบถ่าย (Pumping) และระบบหัวจ่าย (Loading Meter) สำหรับรองรับการจ่ายน้ำมันให้กับรถบรรทุกได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยระบบการจ่ายน้ำมัน สามารถให้บริการจ่ายได้ทุกผลิตภัณฑ์ และครอบคลุมสำหรับลูกค้าทุกราย

คลังน้ำมันบางปะอินมีศักยภาพสามารถรองรับการจ่ายน้ำมันได้ถึงวันละมากกว่า 10 ล้านลิตร หรือคิดเป็นจำนวนเที่ยวรถขนาด 16,000 ลิตร เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 600 เที่ยว ด้วยความเร็วในการจ่ายไม่เกิน 45 นาที/คัน มีสถานีจ่ายน้ำมันทั้งหมด 14 ช่อง พร้อมลานจอดรถบรรทุกน้ำมันที่กว้างขวางและสะดวกสบาย มีระบบการจ่ายน้ำมัน แบบอัตโนมัติ (Terminal Automation System/TAS) ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงมีระบบควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำมันและตรวจสอบคุณภาพน้ำมันภายในห้องควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้งระบบ Vapor Recovery Unit (VRU) ในคลังน้ำมันบางปะอิน ซึ่งเป็นระบบควบคุมไอระเหยน้ำมันที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก มีคุณสมบัติในการจัดเก็บไอระเหยของน้ำมันเบนซินก่อนปล่อยไปยังชั้นบรรยากาศ

กระบวนการรับ-จัดเก็บ-จัดจ่ายภายในคลังน้ำมันบางปะอิน มีอาคารสำนักงานซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการคอยกำกับดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีหน้าที่ตรวจสอบติดตามการให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

ด้านระบบความปลอดภัย คลังน้ำมันบางปะอินมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ทันสมัยทั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุและระงับเหตุได้ตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ และสามารถเข้าระงับเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าจึงมั่นใจถึงความปลอดภัยที่จะมารับบริการได้ตลอดเวลา