กิจกรรมบริษัท

ลงนามถวายพระพร

29 ตุลาคม 2557
ลงนามถวายพระพร

คุณบุรี  หวานชิด กรรมการผู้จัดการพร้อมฝ่ายบริหาร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมร่วมสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท