กิจกรรมบริษัท

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณการทำงานครบ 10ปี 15 ปี และ 20 ปี ประจำปี 2558

11 ธันวาคม 2558
พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณการทำงานครบ 10ปี 15 ปี และ 20 ปี ประจำปี 2558

FPT จัดงานพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี โดยมีคุณบุรี  หวานชิด กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ลานน้ำพุ อาคารสำนักงานใหญ่

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท