กิจกรรมบริษัท

ลงนามบันทึกข้อตกFPT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคเหนือ กับ กรมธุรกิจพลังงาน

21 ธันวาคม 2558
ลงนามบันทึกข้อตกFPT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคเหนือ กับ กรมธุรกิจพลังงาน

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคเหนือ กับนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 9:30 น. ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท