กิจกรรมบริษัท

สวัดดีปีใหม่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

7 มกราคม 2559
สวัดดีปีใหม่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน โดยมี คุณบุรี หวานชิด กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท