กิจกรรมบริษัท

สวัสดีปีใหม่รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

7 มกราคม 2559
สวัสดีปีใหม่รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

คุณบุรี  หวานชิด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำม้นทางท่อ จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณขจรชัย  ผดุงศุภไลย รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ณ กระทรวงพลังงาน วิภาวดี

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท