กิจกรรมบริษัท

สวัสดีปีใหม่รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายวิชาการ

14 มกราคม 2559
สวัสดีปีใหม่รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายวิชาการ

คุณบุรี  หวานชิด กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณบัญชา  กองทอง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและโครงการพิเศษ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ กรมทางหลวง

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท