กิจกรรมบริษัท

ลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ

2 มีนาคม 2559
ลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) คุณบุรี หวานชิด กรรมการผู้จัดการ จัดพิธีลงนามว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ กับ คุณวิชิต รุจิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิตี้ เซอร์วิส จำกัด โดยมี คุณลอยเลื่อน บุนนาค เป็นประธานในพิธีและสักขีพยาน ณ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท