กิจกรรมบริษัท

ลงนามสัญญาสนับสนุนด้านการเงิน

1 มิถุนายน 2559

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งนัำมันทางท่อ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนด้านการเงิน โครงการขยายระบบท่อขนส่งนัำมันไปภาคเหนือ และก่อสร้างคลังน้ำมันจังหวัดพิจิตร และลำปาง กับคุณธงชัย อานันโทไทย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท