กิจกรรมบริษัท

ลงนามสัญญาจัดซื้อท่อ โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ

29 กันยายน 2559
ลงนามสัญญาจัดซื้อท่อ โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ลงนามในสัญญาว่าจ้างซื้อท่อน้ำมัน โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ กับ Mr. Bhavesh Jayant Karia บริษัท Welspun Corp จำกัด และคุณสมเกียรติ ไชยศรีรัตนากูล บริษัท จี เอ็ม เอส อินเทอร์เนียร์ จำกัด โดยมีคุณลอยเลื่อน บุนนาค ประธานกรรมการบริหารโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ คุณบุรี  หวานชิด ประธานกรรมการ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท