มอบโล่เกียรติคุณพนักงานปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี

20 พฤษภาคม 2562
มอบโล่เกียรติคุณพนักงานปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี

บริษัทจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและรางวัลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และพนักงานที่เกษียณอายุการทำงาน
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสวนหย่อมอาคารสำนักงานใหญ่ ดอนเมือง

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท