พนักงานเยี่ยมชมแนวท่อขนส่งน้ำม้นและคลังน้ำมันพิจิตร

18 พฤษภาคม 2561

บริษัท จัดพาพนักงานเยี่ยมชมแนวท่อขนขนส่งน้ำมันและศึกษาดูงานคลังน้ำมันพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท