รับมอบประกาศนียบัตรโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

19 กันยายน 2561
รับมอบประกาศนียบัตรโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

นายพินิจ บุญเสนันท์ ประธานคณะทำงานการจัดการด้านพลังงาน รับมอบประกาศนียบัตร โครงการจัดทำคาร์บอนฟุต พริ้นท์ขององค์กร จัดโดยองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท