แสดงความยินดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

19 ตุลาคม 2561
แสดงความยินดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

บริษัทเข้าแสดงความยินดี พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพบก

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท