โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

13 ธันวาคม 2561
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

BAFS GROUP จัดพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท