พิธีส่งมอบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอสบปราบ

23 กันยายน 2562
พิธีส่งมอบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอสบปราบ

คุณลอยเลื่อน บุนนาค ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ มอบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร ให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านหล่ายฮ่องปุ๊สามัคคี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท