กิจกรรมบริษัท

FPT จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับพนักงานปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

4 มกราคม 2564

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท