FPT ให้การต้อนรับ คุณนเรศ ศรีเทียม เจ้าหน้าที่สำนักความปลอดภัย ธุรกิจน้ำมันและคณะ

19 กุมภาพันธ์ 2557
FPT ให้การต้อนรับ  คุณนเรศ ศรีเทียม เจ้าหน้าที่สำนักความปลอดภัย ธุรกิจน้ำมันและคณะ

คุณสุวัฒน์ชัย  พัชรแสงทอง ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน ให้การต้อนรับ คุณนเรศ ศรีเทียม เจ้าหน้าที่สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันและคณะ ในโอกาศเข้าตรวจถังเก็บน้ำมันไปโอดีเซล ที่คลังน้ำมันบางปะอิน FPT เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท