กิจกรรมบริษัท

การอบรมหลักสูตร "ค่านิยมองค์กร" รุ่นที่1, 2 และ 3

19 พฤศจิกายน 2556
การอบรมหลักสูตร "ค่านิยมองค์กร" รุ่นที่1, 2 และ 3

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยแผนกฝึกอบรมและสื่อสารองค์กร จัดอบรมหลักสูตร “ค่านิยมองค์กร” จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556, รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 และรุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท