หลักสูตร "EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในงาน รุ่นที่ 1

22 พฤษภาคม 2557
หลักสูตร "EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในงาน รุ่นที่ 1

หลักสูตร "EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 20 -21 พฤษาคม 2557 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท